Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου στις 24 Οκτωβρίου(θέματα)

343

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου καλεί τον δήμαρχο Ραφήνας,τους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Ραφήνας και Πικερμίου σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της τεχνολογίας e-presence), το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, ώρα έναρξης στις 10.00 και λήξη στις 11.30 (με δυνατότητα παράτασης) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  • Λήψη απόφασης περί α) υιοθέτησης της πρότασης ψηφίσματος του Δικτύου SDG17 GREECE για τη θεσμοθέτηση Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων και β) υιοθέτησης πρότασης για την ενεργοποίηση 5 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
  • Λήψη απόφασης περί δημιουργίας «Δασόκηπου PHOΕNIX» στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.
  • Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του άρθρου 11 του                          ΠΔ 71/2000 για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης.
  • Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Γ΄ τριμήνου 2020.
  •  Λήψη απόφασης περί έγκρισης 18ης αναμόρφωσης οικ. έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ