Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου(θέματα)

188

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τον δήμαρχο Ραφήνας,τους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Ραφήνας και Πικερμίου σε διά περιφοράς συνεδρίαση (μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης στις 10 π.μ. και λήξη στις 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ”.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 22ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για τα έργα του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ