Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου (θέματα)

246

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου Κωνσταντίνος Μώρος καλεί τον δήμαρχο Ραφήνας,τους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Ραφήνας και Πικερμίου σε συνεδρίαση δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19.30 και ώρα λήξης 20.30, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (άρθρο 6 Ν. 4604/2019).
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ανάπλασης – Αξιοποίησης του Λόφου Οχυρού και των δραστηριοτήτων εντός αυτού.
  3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και περί έγκρισης σχετικής αναμόρφωσης (14ης) προϋπολογισμού χρήσεως 2020.
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσεως 2020.
  5. Λήψη απόφασης για την εκκένωση  του χώρου από 22 προσωρινές ταφές  πενταετούς διάρκειας  στη θέση Κατρίπη στην Κοινότητα Πικερμίου.
  6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της επιστροφής στο Δήμο, του εμπράγματου δικαιώματος χρήσης  τάφου 515/Ζώνη Β’,  στο Κοιμητήριο Κοινότητας Ραφήνας.
  7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της επιστροφής στο Δήμο, του εμπράγματου δικαιώματος χρήσης  τάφου 691/Ζώνη Β’,  στο Κοιμητήριο Κοινότητας Ραφήνας.
  8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της επιστροφής στο Δήμο, του εμπράγματου δικαιώματος χρήσης  τάφου 941/Ζώνη Β’,  στο Κοιμητήριο Κοινότητας Ραφήνας.
  9. Λήψη απόφασης περί της τοποθέτησης οικίσκου ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην κεντρική πλατεία Πικερμίου.
  10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο επί της Λ. Αχαιών και Αγγ.Γοβγίνα