Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου την Τρίτη 28 Ιουλίου (θέματα)

184

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου καλεί τον δήμαρχο Ραφήνας,τους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων σε συνεδρίαση δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020.

 1. Ψήφισμα κατά της μετατροπής του Ναού της ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ σε μουσουλμανικό τέμενος.
 2. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών ρεμάτων στο πλαίσιο   κατάρτισης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (Ε.Π.Σ) στην περιοχή «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, σύμφωνα με την περίπτωση 2.3 του άρθρου 3 του Ν. 4258/2014 ( ΦΕΚ Α΄94/14.4.2014), όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε με το άρθρο 130 παρ. 4 Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020).
 3. Γνωμοδότηση στα πλαίσια διαβούλευσης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (Ε.Π.Σ) για την πυρόπληκτη  περιοχή των Δημοτικών ενοτήτων Ν. Μάκρης και Ραφήνας των  Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής , σύμφωνα το άρθρο 130 παρ. 4 Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020).
 4. Γνωμοδότηση επί του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,7MW και των συνοδών σε αυτό έργων , της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε, ισχύος 21MW, 21MW, 30MW, 27MW, 12MW & 21 MW στις θέσεις “Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα- Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα  Μεγάλη – Βρανούλι” αντίστοιχα και της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ισχύος 15MW στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρυστίας Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150kV  των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η , α/α: 1 (Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια όσον αφορά τα έργα, οδοποιίας, ομάδα 1η, α/α 10 ( Δασική οδός)  και για το εναέριο Δίκτυο Υψηλής Τάσης, ομάδα 11η α/α 10 (Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις).
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διατάξεων λειτουργίας Παιδικών Χαρών: – Ωραρίου λειτουργίας παιδικών χαρών – Υπευθύνου σε θέματα λειτουργίας των παιδικών χαρών -παραπόνων-Τήρησης βιβλίων α) Συμβάντων και β) καθημερινού πρωτοκόλλου βλαβών-Διαστημάτων Συντήρησης και- Υποχρεώσεων Χρηστών. 
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου B΄ τριμήνου 2020.
 7. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης χρήσης WINBANK, της πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης του ερανικού λογαριασμού, του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου αντιμετώπισης  εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
 9. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς στατικής μελέτης που αφορά την κατασκευή γέφυρας που θα συνδέει τα πεζοδρόμια στη γωνία των οδών Πίνδου και Καβουνίδου.  
 10. Λήψη απόφασης περί ορισμού Προέδρου και αναπληρωτή αυτού για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. 
 11. Λήψη απόφασης περί ορισμού Προέδρου και αναπληρωτή αυτού για το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. 

12.Λήψη απόφασης περί καθορισμού και έγκρισης της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό τεσσάρων (4) αγωγών αποζημίωσης.

13.Λήψη απόφασης περί 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

14.Λήψη απόφασης περί κατάργησης τραπεζικών λογαριασμών. 

15.Λήψη απόφασης περί ανοίγματος νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς. 

16.Λήψη απόφασης περί κοπής δένδρου σε εντός σχεδίου πόλης σημείο στο Ντράφι της ΔΚ Πικερμίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ