Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου την Τρίτη 4 Αυγούστου(θέματα)

205

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου καλεί τον δήμαρχο Ραφήνας,τους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Ραφήνας και Πικερμίου σε συνεδρίαση δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 με ώρα έναρξης 19.30 και ώρα λήξης 20.30, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης ή μη των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στις 23 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου λόγω του Κορωνοϊού Covid-19.
  2. Λήψη απόφασης περί α) σκοπιμότητας – τεκμηρίωσης ανάθεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 192 ΣΤΗ ΔΙΩΝΗ», β) κάλυψης της διαφοράς μεταξύ χρηματοδότησης και σύμβασης με ίδιους πόρους.
  3. Λήψη απόφασης περί κατ’ εξαίρεση χορήγησης δικαιώματος υδροδότησης σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ.γ’ του Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ