Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου το Σάββατο 28 Νοεμβρίου-Παράταση πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης και ρυθμισμένων οφειλών

302

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τον δήμαρχο Ραφήνας,τους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Ραφήνας και Πικερμίου σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence(www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης –  το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης στις 10.30 π.μ. και ώρα λήξης στις 12.00 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εξόφλησης λογ/σμών ύδρευσης Β΄ τετραμήνου 2020  που λήγουν την 30/11/2020 έως 31/1/2021, λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία COVID-19.
  2. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας καταβολής δόσεων από ρυθμισμένες οφειλές στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου έως 28/2/2021, λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία COVID-19.
  3. Λήψη απόφασης για την παροχή σε χρήμα γάλακτος που δεν έχει χορηγηθεί για το έτος 2019 για τους μόνιμους, αορίστου και ορισμένου χρόνου αλλά και μη ενεργής σχέσης  εργασίας εργαζόμενους του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ.1 του Ν.4483/31-07-2017 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ. 197 Α΄)».
  4. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).
  5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. και έγκρισης 21ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  6. Λήψη απόφασης ανακομιδής οστών από επτά (7) τάφους στο Κοιμητήριο Κοινότητας Πικερμίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook εδώ