Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Ραφήνας-Πικερμίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου-θέματα

254

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και από ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί  έγκρισης της υπ’ αριθ. 30/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, οικονομικού έτους 2020 -2021.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων ανάθεσης της μελέτης:   «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΜΕΛΕΤΗ) ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ” ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΤΑΟΥ.
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και όρων ανάθεσης για την εκτέλεση της προμήθειας
    «Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Ραφήνας-Πικερμίου».
  4. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα ή μη παραίτησης από ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης.
  5. Λήψη απόφασης περί 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ