Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Ραφήνας-Πικερμίου την Τρίτη 7 Ιουλίου(θέματα)

155

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ραφήνας-Πικερμίου θα γίνει δια περιφοράς την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και από ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. (με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων και σπουδαστών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου κατά το σχολικό έτος 2020-2021».
  2. Λήψη απόφασης Ορισμού του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» με κωδικό ΟΠΣ 5038218».
  3. Λήψη απόφασης περί επαναπροσδιορισμού λογαριασμού ύδρευσης Αρ. Υδρ. Β 0421457.

4, Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης ενώπιον του ΣτΕ, στην υπόθεση της κύρωσης πράξης αναλογισμού στην Καλλιτεχνούπολη