Συνεδρίαση Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος την Τρίτη 22/12(θέματα)

124

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 4η Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος που θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με ώρα έναρξης 9.00 π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11.03.20) και με την υπ. αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Απολογισμός πεπραγμένων Αντιπυρικής Περιόδου 2020.
 2. Σχεδιασμός και δράσεις, προετοιμασία χειμερινής περιόδου 2020-2021.
 3. Συνοπτική παρουσίαση :Ειδικό Σχέδιο Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση  συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία  «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
 4. Συνοπτική παρουσίαση :Ειδικό Σχέδιο Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 1ο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία  «ΒΟΡΕΑΣ».
 5. Σχέδιο αποχιονισμού Δήμου Μαραθώνος 2020-2021.
 6. Συνοπτική παρουσίαση: Μνημόνιο ενεργειών Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς ADR/RID.
 7. Συνοπτική παρουσίαση: Μνημόνιο Ενεργειών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Μαραθώνος για την  διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου,  σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π
 8. Συνοπτική παρουσίαση: Μνημόνιο Ενεργειών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μαραθώνος για την διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π
 9. Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς –κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 10. Συγκρότηση ομάδων πυρασφάλειας-εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Κοινοτήτων Δήμου Μαραθώνος.
 11. Καθηκοντολόγιο Εργαζομένων Δήμου Μαραθώνος που αφορά ενέργειες σχετικές με την Πολιτική Προστασία.
 12. Ίδρυση παιδικού τμήματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ» για την καλλιέργεια πνεύματος και εκπαίδευσης από μικρή ηλικία, ως προς την αναγνώριση και αντιμετώπιση επικίνδυνων φυσικών καιρικών φαινομένων.
 13. Ίδρυση βάσης ετοιμότητας «Ο.ΔΙ.Κ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
 14. Ίδρυση Εθελοντικής Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α -Δήμου Μαραθώνος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΣΙΡΚΑΣ

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ