Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Ραφήνας σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου(θέματα)

166

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ραφήνας Μιχάλης Γκολεμάς καλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 20:30 και ώρα λήξης 22:00 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διατάξεων λειτουργίας Παιδικών Χαρών: – Ωραρίου λειτουργίας
    παιδικών χαρών – Υπευθύνου σε θέματα λειτουργίας των παιδικών χαρών -παραπόνων-Τήρησης
    βιβλίων α) Συμβάντων και β) καθημερινού πρωτοκόλλου βλαβών-Διαστημάτων Συντήρησης και Υποχρεώσεων Χρηστών.

2. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών ρεμάτων στο πλαίσιο κατάρτισης του ειδικού
πολεοδομικού σχεδίου (Ε.Π.Σ) στην περιοχή «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ, εντός των διοικητικών ορίων των
Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου

3. Γνωμοδότηση στα πλαίσια διαβούλευσης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (Ε.Π.Σ) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών
ενοτήτων Ν. Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου της
Περιφέρειας Αττικής.

4. Γνωμοδότηση περί καθορισμού πλάτους πεζοδρομίων σε τμήμα της οδού Ναρκίσσου έμπροσθεν του
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ν. Βουτζά « Ισμήνη “Εσμέ” Σημηριώτου».

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ