Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Πικερμίου την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου

424

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πικερμίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 88 Ν. 3852/2010 και Εγκύκλιο 88 α.π 59846/21-8-2019 , σας
καλεί να προσέλθετε την 23 η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:30 , στο κατάστημα της Κοινότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, προκειμένου
να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πικερμίου σχετικά με τα
κάτωθι θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Συζήτηση και Ενημέρωση για την ρύθμιση λειτουργίας Κοινοτήτων – Προϋπολογισμού.
2) Αποδοχή Δωρεάς ποσού 1.000 € από τον κ. Αδαμόπουλο Αθανάσιο για αγορά φωτιστικών ασφαλείας
και ηλεκτρολογικού υλικού της Πλατείας Πικερμίου.
3) Περιβαλλοντική Ανάδειξη και Προστασία καταρρακτών Βαλανάρη στο Ντράφι.

Ο Πρόεδρος του ΣΚΠ

Αδαμόπουλος Αθανάσιος