Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλλήνης την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου(θέματα)

473

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 Καλείστε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την 17η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, κατ΄εφαρμογή της παρ.2 του αρθ. 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τΑ΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ

Η εν λόγω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αρ. 60249/22-9-2020 εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να συζητήσουμε επί του παρακάτω θέματος:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ