Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ραφήνας Πικερμίου την Τρίτη 26/1(θέματα)

255

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡ. 3

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και από ώρα 10 π.μ. έως                   11.30 π.μ. με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ».
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ».
  3. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α Ν. 4412/06 (όπως προστέθηκε  με το άρθρο 43 παρ.1 Ν. 4605/2019) για ανάθεση έργων, εργασιών και προμηθειών χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
  4. Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης έκδοσης κτηματογραφικών διαγραμμάτων και αντιγράφου κτηματολογικών φύλλων των δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου.
  5. Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης έκδοσης δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών για τη σύνταξη μελετών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ