Συνεδριάζει με 10 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας Πικερμίου την Τρίτη 23/2

278

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr) –  την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 με ώρα έναρξης στις 20.00 και ώρα λήξης στις 21.30 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
  2. Λήψη απόφασης περί  απαλλαγής καταβολής δημοτικών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις  υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για το έτος 2021.
  3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εφαρμογής της παράτασης δωρεάν παροχής νερού στους πυρόπληκτους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου κατ’ εφαρμογήν του  υπ’ αριθ. 2447/4-2-2021 εγγράφου της  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
  4. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης για ορισμένο χρονικό διάστημα, κοινόχρηστου τμήματος ΟΤ.60 ιδιοκτησίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου σε όμορη ιδιοκτησία ΟΤ.41.
  5. Γνωμοδότηση προτεινόμενης Γεωμετρικής Μεταβολής σε ιδιοκτησία Δήμου η οποία γειτνιάζει με την ιδιοκτησία της κας Τρισεύγενης Γιαννούλη.
  6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής μονάδος τμήματος μη αναγνωρισμένης ιδιωτικής οδού, κείμενης μεταξύ των οικοπέδων ιδιοκτησίας ΝΤΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στο ΟΤ 86 περιοχής «ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ» της Κοινότητας Ραφήνας.
  7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επέκτασης δικτύου ύδρευσης επί των  οδών  Γλαυκιάς & Αιγαίου Πελάγους  στον Αγ. Σπυρίδωνα.
  8. Λήψη απόφασης περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΡΑΦΗΝΑΣ».
  9. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).
  10. Λήψη απόφασης περί μεταφοράς ποσού από την χρηματοδότηση του λογαριασμού με ΣΑΟ Ε2751

& ενάριθμο 2018ΣΕ27510040.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ