Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας Πικερμίου την Τρίτη 9/2 με 3 θέματα

254

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡ. 5

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε διά περιφοράς συνεδρίαση (μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 με ώρα έναρξης στις 19.00 και ώρα λήξης στις 20.30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Δ΄ τριμήνου 2020.
  2. Λήψη απόφασης περί μεταβίβασης και κατανομής των επιχορηγήσεων έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές.
  3. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ