Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Ραφήνας την Τρίτη 28 Ιουλίου(θέματα)

166

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ραφήνας,καλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 13:00 για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα.

1.Γνωμοδότηση επί του έργου « ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,7MW και των συνοδών σε αυτό έργων , της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε, ισχύος 21MW, 21MW, 30MW, 27MW, 12MW & 21 MW στις θέσεις
“Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα- Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα –
Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι” αντίστοιχα και της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ισχύος 15MW στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρυστίας Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν.  Αττικής»,
υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η
, α/α: 1 ( Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια όσον αφορά τα έργα,
οδοποιίας, ομάδα 1η
, α/α 10 ( Δασική οδός) και για το εναέριο Δίκτυο Υψηλής Τάσης, ομάδα 11η α/α
10 ( Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις).

2. Γνωμοδότηση επί της ‘Κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021».

3. Προτάσεις για τη σύνταξη του ‘Προϋπολογισμού έτους 2021΄.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κειμένου ψηφίσματος για την Αγία Σοφία.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Κοινότητας Ραφήνας
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ