Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Πικερμίου την Τετάρτη 24 Ιουνίου (θέματα)

306

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πικερμίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 88 Ν. 3852/2010 και Εγκύκλιο 88 α.π 59846/21-8-2019 , καλεί τους τοπικούς συμβούλους να προσέλθουν την 24η του μήνα Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , στο κατάστημα της Κοινότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πικερμίου σχετικά με τα κάτωθι θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Συζήτηση και Ενημέρωση με το Προεδρείο του Συλλόγου “Αιολίς” για θέματα της περιοχής τους.

2) Τοποθέτηση στάση αναμονής λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην οδό Βασιλέως Β΄ Φιλίππου στην Διώνη στο Πικέρμι για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

3) Λήψη απόφασης περί: έγκρισης πλάτους πεζοδρομίου των οδών που περικλείουν το Ο.Τ. 215 οικισμού «Διώνης» Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.