Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου

719

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 με ώρα έναρξης 10 π.μ. και ώρα λήξης 11 π.μ., προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα: 

  1. Λήψη απόφασης περί επείγουσας γνωμοδότησης κάλυψης λειτουργικών δαπανών του ιδρυθέντος παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Ραφήνας για την ομαλή έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021. 

Το εν λόγω θέμα τίθεται κατεπειγόντως λόγω καταληκτικής ημερομηνίας γνωμοδότησης στις 26 Ιουνίου.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ