Συνεργείο πιάνει δουλειά στο λιμάνι της Ραφήνας!

458
www.rpn.gr limanirafinas

Τα νερά της βροχής , δημιουργούσαν πρόβλημα σε ορισμένα σημεία της χερσαίας ζώνης και σε πρώτη φάση, έπειτα απο εισήγηση της διεύθυνσης μελετών και έργων της Ο.Λ.Ρ Α.Ε , συνεργείο θα επέμβει για την επισκευή του καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων εντός του λιμένα Ραφήνας!