Σύντομα στο rpn.gr, γιατί ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας, “ματαίωσε” έργα ;

455

Μετά το σχετικό δημοσίευμά μας (ΕΔΩ) που αφορούσε την

ομόφωνη απόφαση απο το Δ.Σ του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, σύμφωνα με την οποία ματαιώθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης με πρόσκληση Οικονομικών Φορέων για το έργο «Εκτέλεσης Έργων Αποκατάστασης Ζημιών σε θέσεις ευθύνης του Ο.Λ.Ρ Α.Ε , μετά την πυρκαγιά της 23 Ιουλίου 2018» , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 106, παραγρ. 2, εδάφιο (β) του Ν 4412/2016 καθόσον οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα, Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε

ψάξαμε το θέμα και ο πλέον κατάλληλος για την ενημέρωσή μας ήταν ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Σπυρίδων Χρυσοφώτης.

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για :

  • χρήματα που δαπανήθηκαν βγαίνοντας απο το ταμείο του Ο.Λ.Ρ και για τα οποία μεταγενέστερα ήρθε “χρηματοδότηση”
  • για συμβάσεις και απ’ ευθείας αναθέσεις του Οργανισμού προς τους αναδόχους και προμηθευτές και τα πρακτικά παραλαβής αυτών (…κλαδοδέματαα, κοπή-απομάκρυνση καμμένων, εργασίες, πινακίδες, κλπ….)

Εμείς θα σας τα πούμε και εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

…και όπως πάντα θα υπάρχουν και τα απαραίτητα “έγγραφα”