Σύσκεψη Πατούλη, Μπουρνούς με πρωτοβουλία του Συλλόγου «η ΑΙΟΛΙΣ», για τα έργα στην Άνω Διώνη.

534

Την Δευτέρα 3/2/2020 το απόγευμα, μετά από πρωτοβουλία εκπροσώπων του ΔΣ
του Συλλόγου «η ΑΙΟΛΙΣ» έγινε σύσκεψη στα γραφεία του Περιφερειάρχη κ. Γ.
Πατούλη, παρουσία του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου κ. Ε. Μπουρνούς, με θέμα
τα προβλήματα κυρίως του οδικού δικτύου στην Άνω Διώνη. Έγινε εκτενής
ενημέρωση στον Περιφερειάρχη για τα υφιστάμενα έργα υποδομής, τα οποία έχουν
εκτελεστεί από τον Συνεταιρισμό «Άγιος Σπυρίδων», καθώς και την δύσκολη
κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι 3.000 κάτοικοι της περιοχής, η οποία
μάλιστα έχει ενταχθεί σε σχέδιο πόλης με το ΦΕΚ 130Δ/30-06-70 και οι πινακίδες
εφαρμογής του ανωτέρω σχεδίου έχουν εγκριθεί με το ΦΕΚ 114Δ/76.
Παρουσιάσαμε φωτογραφικό υλικό από την υφιστάμενη κατάσταση των δρόμων,
εγκεκριμένα τοπογραφικά, έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις
οποίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν τα έργα στην περιοχή μας.
Ακόμα αναλύσαμε χρονολογικά την κατάσταση των έργων που είχε κάνει ο
Συνεταιρισμός, καθώς επίσης:

 • Το 2004 η Ν.Α.Α.Α. διακόπτει τις εργασίες των έργων, με την αιτιολογία ότι δεν
  έχει συνταχθεί και υποβληθεί Μ.Π.Ε. προς έγκριση και επιβάλλει πρόστιμο στον
  Συνεταιρισμό.
 • Το 2009 ο Συνεταιρισμός συμμορφούμενος με τις απαιτήσεις της δημόσιας
  διοίκησης, υπέβαλε Μ.Π. Ε. στις αρμόδιες υπηρεσίες, η οποία και δεν έχει εγκριθεί.
 • Με την 2136/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την
  6369/2008 απόφαση του Α΄Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (ποινικό), κρίθηκε
  τελεσίδικα ότι δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη Μ.Π.Ε. και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για την συνέχιση των έργων υποδομής, απαλλάσσοντας τον Συνεταιρισμό από τις κατηγορίες και ακυρώνοντας το επιβληθέν πρόστιμο.
 • Πλέον η αρμοδιότητα και ευθύνη ολοκλήρωσης των ημιτελών έργων υποδομής
  του οικισμού μας, έχει περιέλθει στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, δυνάμει των
  διατάξεων του αρθρου 39 του Ν. 4030/2011.
 • Το 2015 ο αρμόδιος πλέον Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου υπέβαλε στην Περιφέρεια,
  Μελέτη έργων ασφαλτόστρωσης δικτύου δρόμων η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε
  από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας, αλλά το Τμήμα Περιβάλλοντος, την
  απέρριψε με το έγγραφο με αρ. Πρωτ. 92028/5-6-2015 της Δ/νσης Περιβάλλοντος
  της Περιφέρειας Αττικής, κρίνοντας ότι είναι αναρμόδιο, επειδή εκκρεμεί η Μ.Π.Ε.
  στο Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουμε είναι :
α) Η έλλειψη βασικού οδικού δικτύου, που σήμερα είναι ως επί το πλείστον, χωμάτινο και διαβρώνεται καθημερινά από τα καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δυσχερής και επισφαλής η πρόσβαση των κατοίκων στα σπίτια τους, αλλά κυρίως και η
πρόσβαση των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου, η Δημοτική Συγκοινωνία καθώς και των Υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (αστυνομίας, πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ κλπ).
β) Η έλλειψη δικτύου ύδρευσης, που τώρα είναι πρόχειρο, ακατάλληλο, με επιφανειακά λάστιχα ποτίσματος και πρόχειρες παροχές, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αντιμετωπίζουν καθημερινές αντιξοότητες, συχνές διαρροές, διακοπές κλπ.

Είναι αδιανόητο, εν έτει 2020, ένας οικισμός με ενιαίο πολεοδομικό σχέδιο (από το 1970) να έχει κατασκευάσει πριν από 25 χρόνια, πλήρες δίκτυο υποδομών στο νότιο τμήμα του, ενώ το βόρειο τμήμα να είναι δέσμιο των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, στερούμενο βασικών
υποδομών. Παράλληλα αναιτιολόγητα δεν έχουν γίνει δεκτές δικαστικές αποφάσεις, εγκεκριμένες μελέτες κλπ. που αποδεικνύουν ότι τα προσκόμματα που εμφανίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ.

Τα έργα είναι απαραίτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, όπως αναφέρεται άλλωστε και στο έγγραφο με αρ. Πρωτ. 92028/5-6- 2015 της Δ/νσης Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Περιφερειάρχης, κατέληξε ότι: “Είμαι αποφασισμένος να συγκρουστώ με το παράλογο και την γραφειοκρατία της δημόσιας διοίκησης και θα προσπαθήσω να δοθεί ολική ή μερική λύση στο πρόβλημα που βιώνουν οι κάτοικοι της περοχής της Άνω Διώνης”.
Μάλιστα έδοσε εντολή να γίνει άμεσα νέα συνάντηση, υπό τον Σύμβουλό του σε πολεοδομικά και Περιβαλλοντικά θέματα κ. Αθ. Κατσιγιάννη.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 • Ύδρευση: Έχει κατασκευασθεί ποσοστό 15% του δικτύου, χωρίς όμως να έχει δοθεί σε λειτουργία
 • Αποχέτευση ομβρίων: Έχει κατασκευασθεί το 85% του δικτύου ομβρίωνΑποχέτευση λυμάτων: Έχει κατασκευασθεί έργο σε ποσοστό 95% Πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ έχει παραλάβει το εν λόγω δίκτυο, το οποίο και έχει ενταχθεί στην Α΄ φάση των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων Δ. Ε. Πικερμίου, που πρόκειται να υλοποιηθεί
 • Οδοποιία: Έχουν εγκριθεί οι πινακίδες εφαρμογής και έχει συνταχθεί υψομετρική μελέτη των οδών, η οποία έχει κατατεθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και βάσει της οποίας εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες. Έχει γίνει η διάνοιξη του οδικού δικτύου, έχουν κατασκευασθεί κρασπεδόρειθρα σε ποσοστό 15% , έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή υπόβασης σε ποσοστό 5% , έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση σε ποσοστό 4%

Πικέρμι 5-2-2020

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ