τ. Δήμαρχος Βασίλης Πιστικίδης για το θέμα της κεραίας στις Μαρίκες “Δυστυχώς είμαστε απροστάτευτοι”

618

Όλα όσα ανέφερε ο τ. Δήμαρχος Βασίλης Πιστικίδης στη σημερινή κινητοποίηση των κατοίκων στις Μαρίκες.