Τα “νέα” του Δήμου Ραφήνας-ΠΙκερμίου στη “διαύγεια”

353

ΑΔΑ: 98ΣΩΩ16-Ζ7Δ – ΜΙΣΘΩΜΑ 11/2019 ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΔΝΤΩ16-ΥΨΓ – ΜΙΣΘΩΜΑ 3ουΕΚ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΗΝΟΣ 11/2019

ΑΔΑ: 9ΤΝ6Ω16-Π5Π – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΠ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΗΝΟΣ 11/2019

ΑΔΑ: 7ΜΖΥΩ16-ΓΞ8 – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: ΩΓΧ1Ω16-8ΙΙ – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: ΩΝΜΧΩ16-Ρ4Ψ – ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 11/2019 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΖΥΣΩ16-ΠΡΝ – ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Ε. Λ. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΧΧΦΩ16-ΙΓΦ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ