Ίδρυμα Παμμακάριστος

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ BAZAAR 2022 & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ…

Μία πρωτοβουλία του Κοινωνικού Φορέα SILICIUM (χορηγού της διοργάνωσης). και της δράσης του, ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Ο Κοινωνικός Φορέας SILICIUM λειτουργεί…