2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Με στόχο τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης, της επιχειρηματικής δράσης των Τοπικών Παραγωγών Δήμου Μαραθώνος και της Ανάδειξης- Προώθησης των…