2ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Συγγραφής

Ο Δήμος Μαραθώνος και το ΔΗΘΕΜΑ συμμετέχουν στον «2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτότυπου Μονολόγου επί Σκηνής» διοργανώνοντας προκριματική φάση του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη συμβολή του θεάτρου…