ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΑΤΑ

Απαραίτητα προσόντα, κάτοχος δίκυκλου, κάτοχος διπλώματος μηχανής (να αναγράφεται οπωσδήποτε στο βιογραφικό), ομαδικό πνεύμα και διάθεση εργασίας, επιθυμητή προϋπηρεσία σε…