απογευματινά χειρουργεία τιμές

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων. οι επεμβάσεις χωρίζονται σε έξι κατηγορίες αναλόγως…