ΔΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Με την εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του νέου δημοτικού συμβουλίου, ξεκίνησε η πρώτη, ειδική συνεδρίαση για τον Δήμο μας,…