Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ραφήνας Πικερμίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 5 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σύμφωνα με…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 4   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σύμφωνα με τις διατάξεις…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 2   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σύμφωνα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 1   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σύμφωνα…