ΓΥΝΑΙΚΕΣ

«Έχουμε φωτογραφίες και βίντεο από την…;», «Από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική έχετε σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό;», «Πληρώνω και θέλω βίντεο από την … αν…