ΚΤΙΡΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Κανονισμός Πυροπροστασίας…