ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το 1ο Μαθητικό Συνέδριο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και Συμβούλων Εκπαίδευσης με έντιτλο θέμα «Ερευνητικές Διαδρομές στον Πολιτισμό…