ΝΑΥΑΓΙΟ ΠΥΛΟΣ

Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών (Hellenic Disaster Victims Identification Team) Στο κτήριο «Κεράνης» του Υπουργείου…