ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρόγραμμα ”Κοινωφελούς Εργασίας” αφορά σε 36.500 θέσεις 8μηνης απασχόλησης και καλύπτει δεκάδες ειδικότητες. Οι ωφελούμενοι καλούνται κατόπιν της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό…