ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου προέβη σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων…

O δήμος Ραφήνας Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την…

O Δημος Ραφήνας Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ/νση…