ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΝΟΤΟΣ

Το πολυκατάστημα Notos στο κέντρο της Αθήνας, άνοιξε κανονικά σήμερα, παρότι δεν επιτρεπόταν, και ξανάκλεισε το μεσημέρι, καθώς δεν επιτρεπόταν…