ΣΧΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ

Επισυνάπτεται έγγραφο, το οποίο αφορά «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.  και Δοκίμων…