Τα”Σεβδίκια” στο Κ.Σούλι για την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή

313
Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο
Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο