Το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου συνεδριάζει την Τρίτη 25 Αυγούστου (θέματα)

177

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τον δήμαρχο Ραφήνας,τους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Ραφήνας και Πικερμίου σε συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 με ώρα έναρξης 19.30 και ώρα λήξης 20.30, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

1Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συμπληρωματικής χρηματοδότησης από ιδίους πόρους της προμήθειας «Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Ραφήνας-Πικερμίου» που χρηματοδοτείται με την υπ’αριθμ. 145.2.1/2018 εφόσον απαιτηθεί.

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ».
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020.
  3. Λήψη απόφασης περί συστέγασης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας με το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου λόγω συναρμοδιότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ