Το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου συνεδριάζει την Τρίτη 29/12 για την χερσαία ζώνη της Ραφήνας(Άγιο Νικόλαο κλπ)

352

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΑΡ. 37

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence                           (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης – την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης στις 13.00 και ώρα λήξης στις 15.00 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποχαρακτηρισμός τμημάτων χερσαίας ζώνης Λιμένος Ραφήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook εδώ 

ds-2020-37 (1)