Το ΦΕΚ με τις τέσσερις (4) νέες προσλήψεις στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

300

Ένας (1) ΔΕ Τεχνίτης Ύδρευσης με εισαγωγικό βαθμό Δ

Τρείς (3) ΥΕ – Εργατών Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ