Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου με τρία σημαντικά θέματα

153

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 12.00-13.00 δια περιφοράς με τρία πολύ σημαντικά θέματα: