Το Λιμεναρχείο Ραφήνας προσκαλεί εθελοντές για καθαρισμούς ακτών!

821

 

1. Σας γνωρίζουμε με (B) σχετικό η HELMEPA, στα πλαίσια της δράσης του Παγκόσμιου Εθελοντικού
Καθαρισμού των Ακτών που διοργανώνει κάθε φθινόπωρο με σκοπό την ανάδειξη του σημαντικού
προβλήματος της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος με απορρίμματα και την ευαισθητοποίηση
πολιτών, προσκαλεί όλους όσοι αγαπούν τη θάλασσα να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες καθαρισμού
ακτών.
2. Η εν λόγω δράση πρόκειται να λάβει χώρα από την 19η
Σεπτεμβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2020,
με τον συμβολικό καθαρισμό μιας ακτής, η τμήματος του βυθού η οποιασδήποτε γενικά παραθαλάσσιας
τοποθεσίας η οποία μπορεί να είναι επιβαρυμένη με απορρίμματα και σκουπίδια. Επισημαίνεται ότι φέτος,
λόγω της πανδημίας του Covid 19 είναι επιτακτική η ανάγκη η εν λόγω δράση να πραγματοποιηθεί με
έμφαση στην ασφάλεια των εθελοντών οι οποίοι καλούνται να οργανωθούν σε μικρές ομάδες τηρώντας τις
εκάστοτε διατάξεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού, χρησιμοποιώντας οπωσδήποτε
γάντια και μάσκες διατηρώντας παράλληλα τις απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ τους.
3. Η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των θαλασσών και των ακτών μας απαιτεί κοινή δράση
πολιτείας και κοινωνίας, ενώ η διεθνής εμπειρία και πρακτική έχει αποδείξει ότι η ρύπανση της θάλασσας
και των ακτών μπορεί να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό με την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού
που να βασίζεται στις αρχές της αειφορίας και με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των κρατικών και
ιδιωτικών φορέων.
4. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείστε να συμμετάσχετε στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας και
να συνδράμετε στην παραπάνω εθελοντική προσπάθεια, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη
διοργάνωση καθαρισμού από απορρίμματα παράκτιων χώρων περιοχής ευθύνης σας με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη συμμετοχή ομάδων εθελοντών, προσπάθεια η οποία θα έχει την αρωγή της Υπηρεσίας μας.
5. Ειδικότερα ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. και οι παράκτιοι Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής
παρακαλούνται για την οργάνωση-συγκρότηση ομάδων καθαρισμού των χειμάρρων, ακτών ή θαλάσσιων
χώρων από απορρίμματα και την συνεχή αποκομιδή τους, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, συλλόγους,
σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λ.π.
6. Για την συμμετοχή και λήψη οδηγιών αναφορικά με την ασφαλή οργάνωση της δράσης καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής μέσω του σχετικού συνδέσμου που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα HELMEPA (environment@helmepa.gr) όπου μπορούν επιπλέον να απευθυνθούν
για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με την εν θέματι δράση.

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ANTIΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ