Το μεγαλείο «ψυχής» των Μαραθωνοδρόμων σε δύο εικόνες!

1300

Στις φωτογραφίες : REN YIAO CHINA 1988, LETTIERI NICOLA ITALIA 1967