Το μεγαλείο “ψυχής” των Μαραθωνοδρόμων σε δύο εικόνες!

1472

Στις φωτογραφίες : REN YIAO CHINA 1988, LETTIERI NICOLA ITALIA 1967