Το ΜΤΣ ο πρώτος φορέας που ανακοινώνει το 70% στα μερίσματα της ορφανικής οικογένειας

252

Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες στη μηχανογραφική εφαρμογή του ΜΤΣ για την αναπροσαρμογή των μερισμάτων των ορφανικών οικογενειών από το 50% στο 70% για κάθε χήρα που δικαιούται σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν.4387/16, καθώς και ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των ποσοστών των τέκνων, εφόσον υφίστανται.
Τα αναπροσαρμοσμένα μερίσματα θα καταβληθούν αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019 (17 Μαΐου 2019), με το μέρισμα μηνός Δεκεμβρίου 2019.
Ταξίαρχος (Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης
Στη φωτογραφία φαίνονται ο πρόεδρος του ΔΣ του ΜΤΣ κ. Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος, η πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α κ. Λαμπρινή Σαμαρά και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Απόστολος Παπαπαρίσης σε πρόσφατη συνάντηση με κύριο θέμα συζήτησης το ανωτέρω περιγραφόμενο>>
Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ
Λαμπρινή Σαμαρά
Πρόεδρος