Το πρώτο αποτεφρωτήριο στην Ελλάδα θα λειτουργήσει μέσα στον Οκτώβριο- Στα 600 ευρώ το κόστος αποτέφρωσης

490

Το πρώτο αποτεφρωτήριο στην Ελλάδα είναι γεγονός αφού από τον περασμένο Απρίλιο η εταιρεία «Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας» ΑΕ έλαβε τις κρίσιμες αδειοδοτήσεις και ξεκίνησε να ετοιμάζει το κτίριο στο οποίο πλέον έχει εγκατασταθεί και ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός.

Όπως εκτιμούν οι υπεύθυνοι της εταιρείας θα τεθεί σε κανονική λειτουργία μέσα στον Οκτώβριο, σε μια εποχή όπου παραμένει εντονότατο το πρόβλημα εξεύρεσης χώρου για ταφή στα νεκροταφεία των μεγάλων πόλεων και ειδικά της Αθήνας.

Ταυτόχρονα, χιλιάδες είναι και οι νεκροί που έως τώρα οδηγούνται για αποτέφρωση στη Σόφια της Βουλγαρίας όπου λειτουργεί η πιο κοντινή μονάδα.

Υπολογίζεται ότι τα περασμένα χρόνια πάνω από 4.000 νεκροί κατέληγαν ετησίως στη Σόφια με ένα κόστος που άγγιζε τα 2.000 ευρώ συνολικά για κάθε περίπτωση. Να τονιστεί ότι μεγάλο μέρος του κόστους αφορούσε τη διαδικασία της αποτέφρωσης ενώ στην περίπτωση του ιδιωτικού αποτεφρωτηρίου στη Ριτσώνα, το αντίτιμο θα ανέρχεται σε 600 ευρώ.