Το βασικό μυστικό επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις

294

 Γνωρίζουμε πως όλα τα μαθήματα δεν έχουν την ίδια δυσκολία στις Πανελλαδικές  Εξετάσεις. Κάποια μαθήματα δυσκολεύουν περισσότερο τους υποψηφίους και δεν  επιτρέπουν στους περισσότερους να σημειώσουν υψηλές επιδόσεις. Αυτά τα μαθήματα  κρίνουν την εισαγωγή στις περιζήτητες σχολές. Βέβαια υπάρχουν και διαφορές από χρονιά  σε χρονιά, με μαθήματα που μπορεί να αιφνιδιάζουν και μια χρονιά να έχουμε δύσκολα  θέματα. 

 Τα μαθήματα που συνήθως δυσκολεύουν πολλούς υποψηφίους, μη επιτρέποντάς τους  να   σημειώσουν υψηλές επιδόσεις, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά και τα   Μαθηματικά.  

 Η Φυσική ακολουθεί σε βαθμό δυσκολίας, παρουσιάζοντας μερικές χρονιές πολύ χαμηλές  επιδόσεις και άλλες πολύ υψηλές. Υπάρχουν, βέβαια, και άλλα μαθήματα που παρουσιάζουν αυξομειώσεις επιδόσεων των υποψηφίων. 

 Στη Νεοελληνική Γλώσσα οι αριστούχοι είναι το πολύ το 4% των υποψηφίων. Στα Αρχαία   Ελληνικά το ποσοστό των αριστούχων είναι το πολύ 5%.  

 Τα Μαθηματικά αποτελούν το βραχνά των υποψηφίων, λόγω των χαμηλών επιδόσεων,  αλλά και της ανασφάλειας που νιώθουν οι υποψήφιοι.  

 Στις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής οι υποψήφιοι που αριστεύουν είναι ελάχιστοι.  Στις Θετικές Σπουδές η επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικα είναι σαφώς καλύτερη, αλλά  και εδώ οι επιδόσεις στο μάθημα αυτό είναι χαμηλότερες από τις επιδόσεις στη Φυσική και  τη Χημεία. 

 Υπάρχουν όμως και μαθήματα στα οποία κάποιες χρονιές έχουμε απρόσμενα δύσκολα  θέματα. Έτσι δημιουργούνται αυξομειώσεις στις επιδόσεις των υποψηφίων που οφείλονται  στο διαφορετικό βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και όχι μόνο στο βαθμό προετοιμασίας των  υποψηφίων. 

 Στα μαθήματα που συνήθως σημειώνονται χαμηλές επιδόσεις, όπως η Νέα Ελληνική  Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και η Φυσική είναι και τα μαθήματα στα οποία  εξετάζεται ο μαθητής όχι μόνο στην εξεταστέα ύλη της Γ Λυκείου, αλλά απαιτούνται   γνώσεις  από την ύλη που έχει διδαχθεί από το Γυμνάσιο. Αυτά τα μαθήματα, επειδή έχουν   συνέχεια,  απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία και συνέπεια από τα προηγούμενα χρόνια.  Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις  δεν αφορούν μόνο την ύλη της Γ Λυκείου και πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα σωστής  προετοιμασίας και διαβάσματος πολλών ετών και όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς.  Καταλήγουμε λοιπόν πως το βασικό ‘’μυστικό’’ για την επιτυχία στις Πανελλαδικές  Εξετάσεις, είναι το μεθοδικό διάβασμα και η σωστή προετοιμασία σε όλες τις τάξεις και   ειδικά  στα μαθήματα που έχουν συνέχεια και απαιτούν την κατάλληλη υποδομή. 

 Κουλούρης Ευάγγελος 

 Μαθηματικός