Τοπικό συμβούλιο Πικερμίου:Θα συζητηθούν τα μέτρα προφύλαξης από τα τροχαία ατυχήματα στην Λ.Μαραθώνος

381

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πικερμίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 88 Ν. 3852/2010 και Εγκύκλιο 88 α.π 59846/21-8-2019 , σας
καλεί να προσέλθετε την 20η του μήνα Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18:30 , στο κατάστημα της Κοινότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, προκειμένου
να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πικερμίου σχετικά με τα
κάτωθι θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Αγορά εκατό (100) κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες τις Κοινότητας Πικερμίου .

2) Γνωμοδότηση επί Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου .

3) Τοποθέτηση επιπλέον θυρίδων αλληλογραφίας ΕΛΤΑ και συντήρηση ξύλινων στεγάστρων προστασίας τους.

4) Διαγράμμιση-σήμανση κεντρικών οδών στο Ντράφι ( ΔΩΡΙΕΩΝ-ΑΧΑΙΩΝ-ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΚΙΜΩΝΟΣ )

5) Μέτρα προφύλαξης ατυχημάτων λόγω αυξημένης ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λεωφ .Μαραθώνος και στους οικισμούς της Κοινότητας Πικερμίου.

Ο Πρόεδρος του ΣΚΠ

Αδαμόπουλος Αθανάσιος