Τρεις Εισηγήσεις για την Ραφήνα και το Πικέρμι στο 17ο ERSA

294

Πρόσκληση

Τρεις Εισηγήσεις για την Ραφήνα και το Πικέρμι στο 17ο ERSA, Συνέδριο – Θεσμός για την Περιφερειακή Ανάπτυξη – 21 και 22 Ιουνίου 2019

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις τρεις (3) Εισηγήσεις μας, που σχετίζονται με την Ραφήνα και το Πικέρμι και θα παρουσιάσουμε στο 17ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (RSAI, ERSA), που αποτελεί θεσμό για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και έχει φέτος τον τίτλο «Έρευνα, καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη».

Συγκεκριμένα, σχετικά με το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, θα παρουσιάσουμε τις ακόλουθες Εισηγήσεις:

 Παρασκευή, 21/6/2019, 2 μμ, Μιχάλης Μπούργος, Γιάννης Λεβεντίδης, ‘Λιμάνι Ραφήνας Κέντρο Πόλης: ένα πρότυπο και λειτουργικό «Έξυπνο Πάρκο»’, Αίθουσα Α (στην Ενότητα ‘Έξυπνες Πόλεις, Τοπική Ανάπτυξη και Εργαλεία Υποστήριξης’, 2-3:30 μμ)

 Παρασκευή, 21/6/2019, 4 μμ, Ζωγραφιά (Έφη) Γιακουβάκη, Μιχάλης Μπούργος, ‘Αυτοδιοικητικές εκλογές: τα προγράμματα των παρατάξεων σαν κρίσιμο εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η περίπτωση Ραφήνας-Πικερμίου’ Αίθουσα Α (στην Ενότητα ‘Περιφερειακή στρατηγική και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα’, 4-5:30 μμ)

 Σάββατο, 22/6/2019, 2 μμ, Ζωγραφιά (Έφη) Γιακουβάκη, Γιώτα Θεοδωρά, Μαρία Μάρκου, ‘Πανεπιστήμια και τοπικές κοινωνίες_Δίκτυα συνεργασίας για τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη’ Αίθουσα Β (στην Ενότητα ‘Τοπικές δυναμικές, δίκτυα και χωρικός σχεδιασμός’, 2-4 μμ) Οι εισηγήσεις είναι μέρος των εφαρμογών και των εξειδικεύσεων των ερευνητών στην περιοχή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, μεταφέροντας τη γνώση και εμπειρία των Πανεπιστημίων, της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Κοινωνία και την Τοπική Οικονομία, κυρίως μέσα από τις δραστηριότητες του LOCALidY. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, στην τοπική διοίκηση και στην προοπτική της περιοχής, προς όφελος της Κοινωνίας, της Τοπικής Οικονομίας και του Περιβάλλοντος, σε μία «ευαίσθητη» περιοχή, εξαιτίας και της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 – ένας τόπος που βρίσκεται σε μεταίχμιο αλλαγών.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να παρέχει ένα πλαίσιο διαλόγου για τη μελέτη των επιδράσεων της καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας στον μετασχηματισμό της οικονομίας, στην οργάνωση του χώρου και στην λειτουργία των πόλεων. Η έρευνα και η καινοτομία, η τεχνολογία και η ψηφιακή οικονομία, η ανταγωνιστικότητα και οι εξαγωγές αποτελούν στοιχεία μετασχηματισμού της οικονομίας και του χώρου και στην Ελλάδα. Παράλληλα, η επιχειρηματικότητα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια της οικονομίας συνιστούν παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την δυνατότητα περιφερειακής ανάπτυξης. Τα ζητήματα αυτά θα τεθούν στο επίκεντρο της επιστημονικής ανάλυσης και της πολιτικής στο πλαίσιο αυτού του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφ. Συγγρού 130, Αθήνα. Στο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το Πρόγραμμα του Συνεδρίου (σημ. έχει αλλάξει η ώρα της Εισήγησης Ζ. Γιακουβάκη, Μ. Μπούργος, ισχύει αυτή που αναφέρεται παραπάνω):

http://grsa.prd.uth.gr/images/docs/PROGRAMME%20ERSA-GR%202019.pdf Ζωγραφιά (Έφη) Γιακουβάκη, Μιχάλης Μπούργος,

Εργαστήριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού LOCALidY